Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Starosta

Starosta

Mgr. Otto Brtko

Mgr. Otto Brtko

Mobil: 907931702

E-mail: starosta@komjatna.sk


 

 

 

Postavenie starostu podľa Štatútu obce Komjatná
§ 10 Starosta
(1) Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu je 4 roky a končí sa zložením sľubu novozvoleného starostu.
(2) Postavenie a kompetencie starostu upravujú ustanovenia §13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
(3) Starosta rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.
(4) Starosta je štatutárnym orgánom obce.
(5) Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

§ 11 Zastupovanie starostu
(1) Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorým je poslanec obecného zastupiteľstva.
(2) Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.
(3) Zástupca starostu je členom obecnej rady.
(4) Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia [§ 13a ods. 1 písm. c) až i) zákona SNR č. 39/1990 Zb.], plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu.


 

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka