Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná
Komjatná

Povinne zverejňované informácie

Obec Komjatná vznikla 1.1.1991 zo zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Obec je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky, združuje občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe. Na obec možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie.

Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce Komjatná

a) orgánmi obce Komjatná,

b) miestnym referendom,

c) zhromaždením obyvateľov obce Komjatná.  

 

Orgánmi obce Komjatná sú

a) obecné zastupiteľstvo,

b) starosta obce

 

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje ako svoje stále orgány

a) obecnú radu

b) komisie  

c) Obecný hasičský zbor

Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.


 

webygroup

dnes je: 21.1.2018

meniny má: Vincent

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

4981335

Úvodná stránka