Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná
Komjatná

Oznamy

VÝKUP PAPIERAVytlačiť
 

Vykupuje sa bežný papier z domácnosti - časopisy, noviny,kancelársky papier, katalógy, letáky, knihy bez tvrdej väzby - zviazaný špagátom, nie v kartónovej krabici alebo igelitke.
Balíky nesmú obsahovať kartón,lepenku,umelé hmoty,kovové časti a iné nečistoty.

Zber papiera.jpg


 

 


 
 

Výzva na predloženie cenovej ponukyVytlačiť
 

Obec Komjatná, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje výzvu na predloženie cenovej ponuky na vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu pre stavebné povolenie vrátane výkazu výmer a rozpočtu na zákazku podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


 
 

Oznam Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny RužomberokVytlačiť
 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok oznamuje svojim klientom, že z technických príčin bude dňa 9. januára 2018 úrad zatvorený.

Klientom bude umožnené využiť nestránkový deň štvrtok 11. januára 2018 ako stránkový deň od 8:00 hod do 12:00 hod a od 13:00 hod do 15:00 hod.

Súbor na stiahnutie Úrad práce.pdf Úrad práce.pdf (227.9 kB)

 
 

Pozvánka ZRŠVytlačiť
 

ZRŠ pozýva nielen deti, ale aj dospelých na Deň detí, športový deň a tanečnú zábavu pri Jánskom ohni

dňa 25.6.2016 o 13,00 hod na futbalovom ihrisku.

Pripravený je zábavný program pre deti každého veku, zábavné atrakcie, maľovanie na tvár, líčenie s Avonom pre mamičky, chladené pivko pre oteckov, ukážky prvej pomoci, penová šou v podaní našich skvelých hasičov, rodičov pozývame na príjemné posedenie s občerstvením, chutný kotlíkový guláš, a večer po zotmení na tanečnú zábavu pri ,, Jánskom ohni,,.

Vstupné je zdarma.

Svojou prítomnosťou podporíte Tím ZRŠ v ich činnosti. Preto príďte sa zabaviť a stráviť príjemný čas s celou rodinou.

Tešíme sa na hojnú účasť..  Tím ZRŠ


 
 

Výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov 2017 v obci KomjatnáVytlačiť
 

 

počet oprávnených voličov                               1195

počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní       291

volebná účasť                                             24,35%

 

Volebná účasť /za obec Komjatná/ vo voľbách do samosprávnych krajov bola vyššia oproti voľbám v roku  2013 o 10,35%.

 

Viac info na stránke https://volbysr.sk/sk/data01.html a v priložených súboroch.

 

 

 

 


 
 

Dobrá novina - poďakovanieVytlačiť
 

Milí priatelia Dobrej noviny,

ďakujeme vám, že ste otvorili dvere svojho príbytku a svoje srdcia pre poslov tej najkrajšej zvesti. S radosťou sme Vám oznámili novinu o narodení Spasiteľa a zavinšovali Božie požehnanie do nového roka. Vďaka vašej štedrosti sa nám podarilo vyzbierať finančnú čiastku 2540 €. Vyzbierané peniaze  budú použité na podporu rozvojových projektov v Afrike, ktoré vytvárajú podmienky na dôstojný život detí, žien, mladých ľudí, rodín a rôznych komunít.

Zo srdca Vám prajeme, aby láska a pokoj Betlehemského Dieťaťa ešte dlho žiarili vo Vašich srdciach.

koledníci Dobrej noviny

Dobrá novina_2017.jpg


 
 

Upozornenie na zmenu prevádzkovej doby Zberného dvoraVytlačiť
 

Prevádzková doba Zberného dvora bude počas nadchádzajúcich sviatkov upravená nasledovne:

sobota 23.12.2017     mimo prevádzky

streda 27.12.2017      od 13.00 hod do 17.00 hod

sobota 30.12.2017     mimo prevádzky

sobota 6. 1. 2018       mimo prevádzky 

 

Prevádzkový poriadok Zberného dvora nájdete tu


 
 

Pozvánka na Bravčové hodyVytlačiť
 

Starosta obce Komjatná a poslanci Obecného zastupiteľstva Vás pozývajú na Bravčové hody, ktoré sa uskutočnia dňa  6. januára 2018 od 14.00 hod. Podávať sa budú tradičné zabíjačkové špeciality formou bufetových stolov. Vstupné je 2 € na osobu. O zábavu sa postará ľudová hudba Večerek a hudobná skupina Natural.

Všetci ste srdečne vítaní!

Plagát Bravčové.png


 
 

Vianoce 2017Vytlačiť
 

               Vianoce 2017.jpg


 
 

Zabíjačkové hodyVytlačiť
 


 
 

Aerovizuálna prehliadka obceVytlačiť
 


 
 

Harmonogram vývozu odpadu na rok 2018Vytlačiť
 

Kalendár 2018.jpg


 
 

Vytlačiť
 


 
 

Oznam Všeobecnej ambulancie pre dospelýchVytlačiť
 

Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Daniela Rázgová, Likavka z dôvodu dlhodobej neprítomnosti lekára v ambulancii oznamuje spôsob zastupovania

 

- od 4.12.2017 do 15.12.2017 zastupuje MUDr. Kuchyňová v Ružomberku v Zdravotnom stredisku TEXICOM, sestrička bude v ambulancii

- od 18.12. 2017 do 20.12.2017 zastupuje MUDr. Šventová v Ružomberku v Zdravotnom stredisku TEXICOM, sestrička bude v ambulancii

- od 21.12.2017 do 22.12.2017 zastupuje MUDr. Lastičová v Zdravotnom stredisku Likavka sestrička nebude v ambulancii

 

Kontakt na ambulanciu 044/ 4322770


 
 

VianoceVytlačiť
 


 
 

Obecný kalendár 2018Vytlačiť
 

Obec Komjatná oznamuje, že obecný kalendár na rok 2018 bude distribuovaný do všetkých domácností v termíne od 19.12.2017 do 21.12.2017.


 
 

Pozvánka na rokovanie OZVytlačiť
 

 

Starosta obce Mgr. Otto Brtko, v zmysle zákona 369/1990 Z.z. zvoláva  zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 15. decembra 2017 o 17.00 hod v  zasadačke obecného úradu Komjatná

 

s navrhovaným programom:

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Schválenie programu rokovania
 3. Kontrola plnenia uznesení, správa z kontrolnej činnosti
 4. Plán kontrolnej činnosti HOK na I. polrok 2018 - schválenie
 5. Návrh  VZN obce Komjatná – Trhový poriadok
 6. Návrh VZN obce Komjatná o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach č. 3/2017
 7. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
 8. VZN č. 4/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2018
 9. Príspevok pre narodené deti, Žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2018
 1. Stolnotenisový klub Komjatná
 2. Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Komjatná
 3. Telovýchovná Jednota Sokol Komjatná
 4. Centrá voľného času
 1. Rozpočet 2018 – schválenie
 2. Úprava rozpočtu 2017 /RO č. 10, 11/
 3. Správa starostu obce
 4. Materská škôlka
 5. Rôzne
 • Odkúpenie pozemku p. Ľudmila Kubernátová s.č. 113 – doriešenie
 • Žiadosť o vysporiadanie parcely – Anna Gallová s.č. 331
 • Odpustenie poplatku za prenájom sály – p. Cibulka /geocaching/, bursovníci
 • Žiadosť p. Jozefa Babica, s.č. 156
 • Prerokovanie platu starostu
 • Pracovný kalendár OZ, finančnej a obecnej rady na I. polrok 2018
 • Príspevok p. Ján Vajzer s.č. 44
 1. Interpelácia poslanca
 2. Záver

 
 

Pozvánka OZ StudničnáVytlačiť
 

Pozvánka OZ Studničná.png


 
 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrinyVytlačiť
 

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. oznamuje, že dňa 8. decembra od 08:00 hod. do 11:30 hod bude na nižšie uvedených odberných miestach prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

SSE-Distribúcia a.s. odporúča , aby ste vykonali potrebné opatrenia, ktoré zabránia vzniku prípadných škôd, nakoľko prevádzkovateľ distribučnej sústavy nezodpovedá (s výnimkou škody, ktorá vznikla jeho zavinením) za škodu vzniknutú obmedzením alebo prerušením distribúcie elektriny, ak bolo obmedzenie alebo prerušenie vykonané v súlade s ust. § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, t.j. ak bolo obmedzenie, alebo prerušenie distribúcie elektriny vykonané v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Odberné miesta.jpg


 
 

Vianočný koncert Vytlačiť
 

Nadácia Supra a OZ Ružomberčan pozývajú všetkých  na Vianočný koncert, ktorý sa uskutoční v pondelok 4. decembra o 18.00 hod v Športovej hale Koniareň v Ružomberku.

Na koncerte vystúpia Janek Ledecký, Ilona Csaková a trio Inflagranti s hosťom Pepom Vojtekom.

Vianočný koncert sa uskutoční pod záštitou primátora mesta Ružomberok Igora Čombora.

Vstup zdarma


 
 

Prevencia krádeží a podvodov na seniorochVytlačiť
 

Vážení občania, nakoľko bol v poslednom období zo strany polície zaznamenaný opäť zvýšený nárast trestnej činnosti - "krádeží a podvodov spáchaných na senioroch" - obracia sa Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Žiline na širokú verejnosť s výzvou o zvýšenie obozretnosti seniorov a to najmä v nasledovných prípadoch:

- bez overenia dokladov a oprávnenia nevpúšťajte do svojich príbytkov alebo na svoje pozemky pracovníkov elektrární, plynární, domovej správy.

- nevpúšťajte do svojich príbytkov neznámych ľudí pod žiadnou inou zámienkou, podomových predajcov, ľudí s nevoľnosťou, ľudí s darčekmi pre Vás a iných.

- nevyberajte peniaze a cennosti v prítomnosti neznámych osôb

- keď Vás kontaktuje neznámy človek, ktorý súrne z akéhokoľvek dôvodu /havária, operácia, výhra v lotérii, pomoc príbuznému a pod./ potrebuje finančnú hotovosť, okamžite kontaktujte políciu /158/ alebo najbližšiu rodinu. Peniaze v žiadnom prípade nikomu neodovzdávajte!

- bez konzultácie nepodpisujte dôležité dokumenty

- odmietnite bezdôvodne ponúkané odprevadenie do bydliska, do domu, do bytu alebo odvoz od ľudí, ktorých nepoznáte.

 

Páchatelia uvedenej trestnej činnosti si úmyselne typujú obete, ktoré žijú osamote, majú vyšší vek, nakoľko prepokladajú, že budú nepozorní, neopatrní, dôverčiví a empatickí. Páchatelia ich svojim konaním mnohokrát pripravia o celoživotné úspory.

 

V prípade, že Vás kontaktujú osobne alebo telefonicky neznáme osoby a máte podozrenie, že sa jedná o podvodníkov, kontaktujte IHNEĎ políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158 alebo osobne na najbližšom útvare Policajného zboru.

MVSR.jpg


 
 

Komjatná v TelevíkendeVytlačiť
 

komjatna-south-face.jpg


 
 

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2017 v Žilinskom krajiVytlačiť
 

T l a č o v á    s p r á v a

 ( V Žiline, 10. 11. 2017)  

 

 

Rada mládeže Žilinského kraja ponúka obyvateľom kraja možnosť predložiť návrhy na udelenie ceny za aktívne občianstvo a ľudskosť.

 

Cena bude udeľovaná v 5 kategóriách:

a/ Aktívny  mládežník- mladý človek do 25 rokov, ktorý svojimi aktivitami a záujmom o život v  miestnej komunite prináša do nej hodnoty, ktoré ju obohacujú.

b/ Aktívny občan- osoba, ktorá svojou angažovanosťou vo veciach verejných a komunitných, je dobrým príkladom pre mladú generáciu. 

c/  Top starosta / primátor- osoba, ktorá stojí na čele obce / mesta. Osoba, ktorá sa okrem iných dôležitých oblastí  venuje aj komunikácii s mladými ľuďmi a ich podpore.

d/ Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži- nominovať  možno mesto alebo dedinu zo Žilinského kraja, ktorá sa venuje mládeži a podporuje ju nad rámec svojich povinností.

e/ Top čin ľudskosti- významný čin, skutok pomoci občanom v núdzi, zdravotne postihnutým, seniorom, deťom, rodinám v kritických okamihoch a pod. Čin, ktorý prispel k záchrane života alebo zlepšil kvalitu života jednotlivcov či komunity. Čin, ktorý vyzdvihuje ľudskosť, dôstojnosť a odvahu človeka.

 

„Cieľom ocenenia je zviditeľnenie hodnoty aktívneho občianstva, ľudského prístupu a hodnotných príkladov záujmu o skvalitnenie života v miestnej komunite“, povedal Martin Šturek, predseda Rady mládeže Žilinského kraja.

 

Predkladateľom môže byť:  právnická osoba ( obec, mimovládna organizácia alebo jej lokálna zložka, škola a pod.) alebo  neformálna skupina fyzických osôb (nomináciu podávajú minimálne traja členovia neformálnej skupiny). Každý navrhovateľ môže zaslať  jednu nomináciu v každej kategórii.

Nominácie je potrebné dodať do 1. decembra 2017  elektronickou formou na e-mail: rmzk@rmzk.sk  , do predmetu správy uviesť "ocenenie 2017" alebo písomnou formou na adresu: Rada mládeže Žilinského kraja, M.R.Štefánika 8390/13, 010 01 Žilina.

Nominácia musí obsahovať:

 1. pri nominovanom jednotlivcovi: meno a priezvisko nominovaného, jeho adresu, rok narodenia, telefonický aj mailový kontakt, dôvod návrhu nominácie na ocenenie, 3 fotografie nominovaného z nejakej jeho aktivity a profilovú fotografiu.
 2. pri nominácii obce: názov a adresa obecného úradu, dôvod návrhu nominácie na ocenenie, 3 fotografie z aktivít, ktoré obec podporuje.

Z doručených návrhov odborná komisia vyberie víťaza v každej kategórii.

Udelenie cien bude  14. decembra 2017.

Oceňovanie sa realizuje pod záštitou Igora Janckulíka, poslanca Národnej rady SR a Žilinského samosprávneho kraja. S podporou  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

 

Kontakt:                             

Rada mládeže Žilinského kraja,  M. R. Štefánika 8390/13, 010 01 Žilina, mobil: 0908 965 002, 

mail: darina.ciernikova@rmzk.skwww.rmzk.sk

 


 
 

Pozvánka - ADVENTVytlačiť
 

Obec Komjatná pozýva občanov na slávnostné požehnanie adventného venca a zapálenie prvej adventnej sviečky, ktoré sa uskutoční dňa 3. decembra 2017 o 15.30 hod pred budovou obecného úradu.

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

 


 
 

Oznam redakčnej rady obecných novínVytlačiť
 

Redakčná rada občasníka Zvesti z Komjatnej Vám oznamuje, že uzávierka príspevkov do decembrového čísla bude 30.novembra 2017. Svoje príspevky, námety, komentáre, fotografie... môžete posielať na adresu noviny@komjatna.skprípadne do podateľne obecného úradu. Ďakujeme.


 
 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017Vytlačiť
 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 166/2017 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu  4. novembra 2017.

 

Všetky dôležité informácie nájdete tu


 
 

Zber elektroodpaduVytlačiť
 

Dňa 23. októbra 2017 sa uskutoční jesenný zber elektroodpadu z domácností. Zbierajú sa: chladničky, práčky, el. sporáky a rúry na pečenie, mikrovlnné rúry, vysávače, žehličky, hriankovače, fritézy, mlynčeky, kávovary, počítače, tlačiarne, kopírovacie zariadenia, telefónne prístroje, rozhlasové prijímače, televízne prijímače, videorekordéry, hi-fi zariadenia, lineárne žiarivky, olovené batérie.

Elektroopad je potrebné vyložiť na priedomie23.10.2017 včas ráno


 
 

PozvánkaVytlačiť
 

Obec Komjatná v spolupráci so Základnou školou Komjatná srdečne pozývajú všetkých dôchodcov - seniorov na stretnutie pri príležitosti

"Mesiaca úcty k starším"

Stretnutie sa uskutoční dňa 29. októbra 2017 o 16.00 hod

v sále Kultúrneho domu.

 

Pripravený je kultúrny program, občerstvenie a hudba.

Príďte stráviť nedeľné popoludnie v kruhu svojich známych, priateľov a susedov.

 

starší.jpg


 
 

Protestná akciaVytlačiť
 

KLAME NÁM NDS?

Protestné blokovanie cesty tento piatok 20. 10. 2017 o 16:00. Čím viac nás bude, tým dlhší odkaz pošleme do Bratislavy.

Absurdné divadlo na Národnej diaľničnej spoločnosti pokračuje!

Znova sa musíme spojiť v proteste proti neschopnosti a nekompetentnosti opätovne rozbehnúť výstavbu diaľnice v Ružomberku. Tentoraz sme sa rozhodli zablokovať premávku v našich liptovských obciach, ktoré rovnako trpia tým, že nie je v ružomberskom okrese dobudovaná diaľnica D1.

Stretneme sa v:

 •  Likavke na prechode pre chodcov pri Hubertuse,
 •  Stankovanoch, časť Rojkov, na prechode pre chodcov pri lavičke,
 •  Liptovskej osade na prechode pre chodcov.

1. Nekonečný príbeh stavby diaľnice D1 Hubová - Ivachnová v Ružomberku pokračuje... V lete bolo sľúbené Ružomberčanom, že v októbri bude hotový proces EIA, ktorý začal presne pred rokom 17. 10. 2016, aby sa mohlo raziť.

2. NDS za celý jeden rok procesu posudzovania EIA nebola schopná predložiť ani jeden jediný papier na ministerstvo životného prostredia, o ukončení procesu EIA nemôže byť ani reči. Prečo nás klamú?

3. Kedy sa skončí táto totálna neschopnosť NDS?

4. Pred mesiacom bola na stránke Národnej rady Slovenskej republiky zverejnená interpelácia župana Blanára k diaľnici D1 Hubová – Ivachnová. Tvrdí sa v nej, že po procese EIA na začiatku roka 2018 sa začne raziť nový tunel Čebrať!

5. Ako chcú začať raziť na začiatku roku 2018, keď proces EIA sa za rok nijako nepohol?

6. Nedopustíme na Liptove takúto neschopnosť, aby za 20 rokov neodovzdali ani jeden meter diaľnice D1!!!

 


 
 

Pozvánka OZ StudničnáVytlačiť
 

Občianske združenie Studničná Vás všetkých srdečne pozýva na priateľské stretnutie , ktoré sa uskutoční

 

v sobotu 6. augusta o 14.00 hod

na ihrisku pod Skalkou.

 

 

 

občianske združenie


 
 

VÝSTUP ŠTYROCH CHOTÁROVVytlačiť
 

Zástupcovia obcí Žaškov, Oravská Poruba, Komjatná a Jasenová pozývajú na stretnutie v lokalite Hrádok, kde sa bude konať dňa 15. septembra 2017 o 13.00 hod

 

 6. ročník podujatia Výstup štyroch chotárov.

Program:

registrácia účastníkov do 13.00 hod

kultúrny program, súťaže do 15.00 hod

voľná zábava s občerstvením

 


 
 

Uzávierka miestnej komunikácieVytlačiť
 

Dňa 4. októbra 2017 /streda/ od 9.00 hod bude z dôvodu opravy povrchu vozovky uzavretá cesta z Komjatnej do Švošova. Za prípadné problémy a obmedzenia sa ospravedlňujeme.


 
 

Uzávierka cesty I. triedyVytlačiť
 

bližšie informácie v priloženom ozname prednostu OU Žilina. 

Súbor na stiahnutie OU ZA oznam.pdf OU ZA oznam.pdf (58.8 kB)

 
 

Pripomienky k cestovnému poriadkuVytlačiť
 

ARRIVA Liorbus a.s. pripravuje úpravu cestovných poriadkov. Svoje pripomienky k CP môžete doručiť do 29.9.2017 na adresu podatelna@komjatna.sk, prípadne osobne na podateľňu obecného úradu Komjatná.


 
 

Deň obce Valaská DubováVytlačiť
 

den obce.jpg


 
 

OZNAM ZRŠVytlačiť
 

ZRŠ v spolupráci so ZŠ s MŠ Komjatná, srdečne pozýva rodičov žiakov základnej školy na plenárnu schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 18.9.2017 o 15.30 hod v priestoroch školy. Účasť rodičov je veľmi potrebná.

 

Program:

1. Privítanie

2. Správa riaditeľky školy (šk. rok 2016/2017, organizácia šk. roku 2017/2018)

3. Program ZRŠ (predseda Ľudmila Hromadová)

4. Návrh rozpočtu ZRŠ /pokladníčka Mariana Kočibálová/

5. Diskusia

6. Záver  

 


 
 

Pozvánka -Poďakovanie za úroduVytlačiť
 

ŽSK, Liptovské múzeum v Ružomberku, PD Ludrová, OZ Vlkolínec, SZZ Ružomberok organizujú podujatie

 

Poďakovanie za úrodu na Vlkolínci

dňa 24.9.2017 o 10:30 

 

Pripravený je bohatý kultúrny program, súťaže, výstavy, prednášky a tombola.

 


 
 

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarovVytlačiť
 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Ružomberku vyhlasuje v zmysle zák. č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi a v zmysle vyhlášky MV SR č. 121/2002 o požiarnej prevencii

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru  na lesných pozemkoch a v ochrannom pásme lesov v okrese Ružomberok od 01. 08. 2017 od 08:00 do odvolania.

 

 

Odvolenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v okrese Ružomberok od 22.08.2017 od 12:00.

Odvolanie ČZNVP.jpg


 
 

Oznam ZŠ s MŠ KomjatnáVytlačiť
 

V školskej jedálni od 15. augusta 2017 do 24. augusta 2017 v čase od 8.30 hod do 14.00 hod.

Prihlášky je potrebné odovzdať najneskôr do 4. septembra 2017.

Deti, ktoré budú navštevovať materskú školu dostanú prihlášky v prvý deň nástupu do MŠ.

4. septembra 2017 bude poskytnutá strava len pre deti MŠ.

 

 V prípade otázok kontaktujte vedúcu ŠJ p. Mikušovú na tel. č. 0907286572


 
 

Po stopách ovečky ValaškyVytlačiť
 

Podujatie sa uskutoční 19.8. 2017 v Čutkovskej doline. Pre deti budú pripravené nenáročné športové stanovištia, po ktorých zdolaní dostanú veľkú odmenu. Štartujeme o 10:00 hod. a príde medzi nás aj ovečka Valika s jej novým dorodružstvom.

Podujatie vzniklo s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja. 


 
 

Pozvánka OZ StudničnáVytlačiť
 

Organizačný výbor Občianskeho združenia Studničná všetkých srdečne pozýva na priateľské stretnutie,  ktoré sa uskutoční v sobotu 12. augusta 2017,  na ihrisku v Kolibe pod Skalkou – Studničná.

 

Začiatok programu o 15.00 hod.

Hrá: skupina FreshBand – Dolný Kubín

Zabezpečené je občerstvenie, guláš, opekačka, kukurica, zmrzlina...

Vstupné zdarma.


 
 

Oznam JDSVytlačiť
 

Olomouc - 8.8. - 9.8. 2017

- odchod autobusu o 6.30 hod z Liptovskej Teplej

- o 10.30 hod prehliadka mesta so sprievodcom

- o 13.00 hod spoločný obed

- popoludní prehliadka botanickej záhrady

2. deň - návšteva pútnického miesta Svatý Kopeček. Predpokladaný návrat domov  o 20.00 hod.

Cena zájazdu je 58 €, pri prihlásení je potrebné zaplatiť zálohu 25,00 €. 

 

Skalka pri Trenčíne - 18.7.2017

Autobus odchádza z Liptovskej Teplej o 7.00 hod, po účastníkov z Komjatnej príde do Komjatnej. Predpokladaný návrat je o 19.30 hod.

Cena zájazdu je 17,00 €.

 

Na obidva zájazdy sa treba prihlásiť do piatku 30. júna 2017 u p. Syslovej.

 

 


 
 

Detský letný táborVytlačiť
 

Erko Žaškov poriada detský letný tábor v Rabčiciach v termíne 30.7. - 5.8.  2017

Cena na dieťa je 60 Eur  Prihlásiť sa môžete  na tel. č. 0911832658.

Bližšie info na www.obeczaskov.sk

eRko Žaškov.jpg


 
 

Vakcinácia psov proti besnoteVytlačiť
 

Dňa 22. júla 2017  t.j. v sobotu sa uskutoční vakcinácia psov proti besnote 

Studničná  -  od 8.30 hod do 9.00 hod

Komjatná /OcU/  -  od 9.05 hod do 10.00 hod

Cena  vakinácie je 5 €. Nezabudnite si priniesť vakcináčný preukaz psa.

 

VAKCINÁCIA JE ZO ZÁKONA PRE CHOVATEĽA POVINNÁ!


 
 

Letný kemp anglického jazykaVytlačiť
 

Kurz sa bude konať každý deň od 9:15 do 12:30 a bude ho viesť zahraničný lektor zábavnou formou a to pomocou anglickych hier, hudby, projekcii videií, ale aj aktivit na čerstvom vzduchu s opekaním špekačiek, či hraním na gitare.

Termín:

17. - 21.7. 2017  -  začiatočníci

24. - 28.7. 2017  -  mierne pokročilí

Cena za tyždenný kurz je 40 € vrátane pomôcok a cien do sútaží. Záujemci môžu prísť priamo v pondelok pred hlavný vchod školy o 9.00 hod.

Informácie na tel. č. 0949 617 348

 

Letný kemp.jpg


 
 

Žaškovský mini maratónVytlačiť
 

Žaškovský minimaratón sa radí medzi najstaršie behy na Slovensku. Toto športové podujatie sa za dlhé obdobie, ktoré sa uskutočňuje, stalo veľmi populárnym a hojne navštevovaným nielen v bežeckých kategóriách dospelých, ale aj medzi deťmi a mládežou.

Obec Žaškov pozýva aktívnych i rekreačných bežcov, deti, mládež  priaznivcov folklóru a širokú verejnosť na toto tradičné podujatie.

Prezentácia účastníkov vrátane detských kategórií je v deň konania pretekov od 09.30 hod. do 12.40 hod. pri rieke Orava. Štart detských kategórií bude o 11.00 hod., štart kategórie dospelých, dorastencov a seniorov bude  o 13.00 hod.

Štartovné pre dospelých: 5,00  € v deň konania preteku pri prezentácii.

Po skončení bežeckých pretekov o 15.30 hod. bude podujatie pokračovať kultúrnym programom: vystúpeniami ľudových hudieb, jednotlivcov, Otta Weitera a Andrey Fischer, o 19.00 hod. vystúpenie skupiny Ploštín Punk.

Pripravený je sprievodný program pre deti aj dospelých – veľká nafukovacia šmýkalka, trampolína, hod kyjakom, heligonkári, folklórne vystúpenia, prezentácia remeselníkov.

Žaškov.jpg

ŽMM.jpg


 
 

Cirkusová schowVytlačiť
 


 
 

.....zo studnice nášho folklóru a tradícií,Vytlačiť
 


 
 

Deň detíVytlačiť
 

Pripravených je veľa zaujímavých atrakcií, ako sú nafukovacie hrady, maľovanie na tvár ,mamičky sa môžu tešiť na líčenie s AVONOM, rôzne hry a súťaže, fajnový gulášik, pre oteckov výborné pivko, penová šou, opekačka a večer na Jánske ohne. No a ešte veľa iného.... Rodičia prídite sa zabaviť so svojimi deťmi a tak stráviť pekné popoludnie. Účasťou na tomto podujatí podporíte ZRŠ v jeho aktivitách.

Vstup aj atrakcie sú zdarma.

Večer zábava pre dospelých a to všetko na futbalovom ihrisku so začiatkom o 13,00 hod.


 
 

Výberové konanie na funkciu riaditeľa školyVytlačiť
 

Obec Komjatná v zmysle § 4 ods.1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:

 

vyhlasuje  výberové konanie

na obsadenie funkcie - riaditeľ/ riaditeľka základnej školy s materskou školou:

Základná škola s materskou školou, Školská 290, 034 96 Komjatná

 1. Kvalifikačné predpoklady:
 • odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle kvalifikačných predpokladov a osobitných kvalifikačných požiadaviek uchádzača do funkcie riaditeľa školy a školského zariadenia podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • vykonanie prvej atestácie podľa zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady podľa Vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov
 • najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti.
 1. Ďalšie požiadavky: podľa § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, najmä:
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka.
 1. Požadované doklady:
 • písomná prihláška do výberového konania,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní,
 • doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy (v rozsahu max 4 strany),
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle  §   11 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osob. údajov a o zmene a doplnení. niektorých zák.,
 • čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a jej prílohách.
 1. Uzávierka prijímania prihlášok, dátum a miesto podania:

Prihlášku do výberového konania doručte na adresu: Obecný úrad, Komjatná 292, 034 96 Komjatná. Uzávierka prijímania prihlášok je 05.06.2017 o 13,00 hod. Obálku označte heslom: „VK – ZŠ  s MŠ Komjatná – neotvárať“.

Termín a miesto konania výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky na zaradenie do výberového konania oznámený predsedom Rady školy pri ZŠ s MŠ Komjatná 7 dní pred jeho konaním (§5 ods. 5 zákona č. 552/2003 Z. z.).

Ďalšie informácie: Obecný úrad, Komjatná 292,  tel. číslo:  044/4373235, e-mail: podatelna@komjatna.sk

V Komjatnej , 9. mája 2017                                                                           Mgr. Otto Brtko 

        starosta obce

 


 
 

Pozvánka ZŠ s MŠVytlačiť
 

Školský rok 2016/2017 sa blíži k svojmu konečnému cieľu. Počas neho sme spolu prežili veľa zaujímavých a úspešných okamihov. Pozývame Vás teda, aby ste v našej spoločnosti strávili pár okamihov a objavili mnohé naše talenty. Tešíme sa na Vás v sále Kultúrneho domu v Komjatnej a to v nedeľu 18. júna 2017 o 15:00 hodine! 


 
 

Vývoz separovaného odpadu z domácnostíVytlačiť
 

 

Vývoz separovaného odpadu z domácností sa uskutoční v  termínoch

PLASTY v pondelok 29.5.2017

SKLO v stredu 31.5.2017

Žiadame Vás, aby ste vrecia s vyseparovaným odpadom pripravili na dostupné miesto.


 
 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrinyVytlačiť
 

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. oznamuje, že dňa 25.5.2017 bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. V prílohe nájdete zoznam odberných miest, na ktorých je plánované prerušenie dodávky energie.

 

Súbor na stiahnutie 25.mája.2017.pdf 25.mája.2017.pdf (390.7 kB)

 
 

Pozvánka do divaldlaVytlačiť
 

 

 

21. mája o 17.30 hod do sály Kultúrneho domu v Komjatnej

 

na predstavenie Rosencrantzová a Guildensternová sú už (prakticky) mŕtve

 

"Divadelná klasika, od Wiliama Shakespeara. ...Teda...skoro presne podľa neho. Síce ...s takmer výlučne vlastnými textami. Ale snáď sa neurazí. Vlastne, ešte trošku poprehadzované a ... tak máličko celkovo časovo posunuté. ... namiesto mužských postáv máme ženské, hrajú to skoro samé dievčatá a na rozdiel od pôvodného textu je to v rýmoch. ..... Tak čo ja viem? Je to vôbec Hamlet?"  J. Janíček

 

Hamlet.jpg


 
 

Miss LiptovVytlačiť
 

Viac informácií na www.missliptov.sk


 
 

Deň matiekVytlačiť
 

"Za Tvoju nehu mamička, za Tvoju veľkú lásku,

za starosť, bozky na líčka, za každú pribudnutú vrásku,

na Tvojej tvári, na dlanich čo zrobené sú celé

nech táto malá básnička, tlmočí vďaky tisíceré."

 

 

Pozvánka DM 2017.jpg


 
 

Oznam ZŠ s MŠVytlačiť
 

 

Riaditeľka ZŠ s MŠ Komjatná oznamuje, že dňa 20.4.2017, v čase od 9.00 do 16.00 hod sa uskutoční

 

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY 

 

Dieťa sa do MŠ prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Na zápis je potrebné priniesť:

 • vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
 • potvrdenie o zdravotnom stave a o povinnom očkovaní dieťaťa
 • rodný list dieťaťa

Na zápis je vhodné prísť s dieťaťom.

 

ďalšie info


 
 

Zber obnoseného šatstvaVytlačiť
 

Zapojte sa do zberu obnoseného a nepotrebného šatstva, ktorý sa bude konať v našej obci

od 1.4.2017 do 30.4.2017 na zbernom dvore

v stredu  od 13.00 hod do 17.00 hod

v sobotu od 9.00 hod do 11.00 hod

 

Veci je potrebné zabaliť do igelitového vreca alebo iného vhodného obalu tak, aby nedošlo k znehodnoteniu pri prevoze.

ZBIERA SA: dámske, pánske, detské letné a zimné oblečenie, posteľné obliečky, uteráky, záclony, závesy, prestieradlá, metrový textil, deky, tkané koberce, periny, hlavnice.

Nezáleží na tom, či je to posledná móda alebo už majú veci možno i desiatky rokov. Veci môžu byť aj mierne znečistené, nie však úplne špinavé.

Posteľné prádlo, uteráky a utierky zabaľte osobitne a označte!

NEZBIERA SA: hračky, obuv, domáce potreby, matrace koberce a veľmi znečistené veci.

Pre Vás nepotrebným, obnoseným šatstvom a textíliami môžete pomôcť ľuďom v núdzi.

V neposlednom rade takouto likvidáciou pre Vás nepotrebného textilu šetríte aj životné prostredie.


 
 

Vytlačiť
 

Sila viery, ktorá sa zrodila z kríža a z prázdneho hrobu, nech premieňa naše životy a daruje nádej tam, kde vládne beznádej, radosť tam kde panuje smútok, lásku tam kde vládne nenávisť a sebectvo. Nech sa radosť veľkonočného svitania stane trvalou silou každodenného života.

 

 


 
 

Deň otvorených dverí v ZŠ s MŠ KomjatnáVytlačiť
 

Program:

1. Začiatok: od 7:00 hod.

2. Prvé 3 vyučovacie hodiny (do 9:55) bude vyučovanie prebiehať podľa rozvrhu hodín. Rodičia, ale nielen oni, sa môžu prísť pozrieť do tried a zúčastniť sa vyučovacieho procesu alebo si popozerať priestory školy.

3. O 10:15 hod. Vás radi privítama v sále KD, kde sa uskutoční slávnostný kultúrny program, ktorý si pre Vás pripravili žiaci základnej školy.

 

Tešíme sa na Vás 24. apríla 2017 

 

Vedenie, žiaci a vyučujúci ZŠ s MŠ Komjatná

 

Základná škola.JPG


 
 

Oznam Úradu práce RužomberokVytlačiť
 

Dňa 18.4.2017 bude ÚPSVaR v Ružomberku z technických príčin zatvorený.

 

Klienti úradu môžu využiť nestránkový deň, štvrtok 20.4.2017, ako stránkový v čase od 8.00 hod do 12.00 hod a od 13.00 hod do 15.00 hod.


 
 

Deň ZemeVytlačiť
 

22. apríl je vyhlásený za svetový Deň Zeme. Žiaci základnej školy už tradične pri tejto príležitosti vyčistia obec od odpadkov.   ďalšie info ZŠ


 
 

Pozvánka Vytlačiť
 

Starosta obce, poslanci OZ a zamestnanci obecného úradu Komjatná pozývajú na Zabíjačkové hody, ktoré sa uskutočnia dňa 4. februára 2017 od 14.00 hod. Vstupné je 2,00 € na osobu.  V cene vstupného je jedlo a nápoj podľa vlastného výberu zo širokej ponuky špecialít. Do 24.00 hodiny sa o zábavu postará DJ Timo a ľudová hudba Večerek.

Všetci ste srdečne vítaní!

 


 
 

ZOOM optika BratislavaVytlačiť
 


 
 

Pozvánka na súťaž v reze ovocných stromovVytlačiť
 

OV SZZ Ružomberok a obec Likavka Vás pozývajú na oblastnú súťaž v reze ovocných stromov, ktorá sa uskutoční dňa 25.03.2017 o 10:00 hod v areáli ZŠ s MŠ v Likavke.


 
 

webygroup

dnes je: 21.1.2018

meniny má: Vincent

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

4981392

Úvodná stránka