Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Matrika

Matrika

Vybavuje:
Lenka Babicová, matrikárka
tel.: 044/4373235, mobil: 0915773510
mail: lenka.babicova@komjatna.sk

Zápis narodenia dieťaťa
Na zápis narodenia dieťaťa do matriky je príslušný matričný úrad podľa miesta narodenia. Matrika vystaví rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa. Na vykonanie zápisu je potrebné predložiť:

 • dieťa narodené v platnom manželstve (vybavuje spravidla otec dieťaťa):

- občiansky preukaz rodičov,
- sobášny list,

 • dieťa narodené slobodnej matke:

- občiansky preukaz matky (v prípade, že otcovstvo nebude určené súhlasným vyhlásením rodičov na matrike),
- občiansky preukaz a prítomnosť obidvoch rodičov (v prípade, že otcovstvo bude určené súhlasným vyhlásením rodičov na matrike),

 • dieťa narodené rozvedenej matke:

- právoplatný rozsudok o rozvode,
- občiansky preukaz,

 • dieťa narodené vdove:

- sobášny list,
- úmrtný list zosnulého manžela,
- občiansky preukaz matky

Úmrtie
Na zápis úmrtia do matriky je príslušný matričný úrad podľa miesta úmrtia, potrebné je predložiť:

- 3x list o prehliadke mŕtveho potvrdené prehliadajúcim a ošetrujúcim lekárom,
- občiansky preukaz zosnulého.

Uzavretie manželstva
Na uzavretie civilného sobáša je príslušný matričný úrad podľa trvalého bydliska jedného zo snúbencov. Pri predkladaní žiadosti o uzavretie manželstva musia byť na matričnom úrade prítomní obidvaja snúbenci.
Manželstvo môže byť uzavreté aj na inom matričnom úrade. Príslušným matričným úradom na spísanie žiadosti a vystavenie povolenia na uzavretie manželstva na inom matričnom úrade je matričný úrad podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov. Úkon je spoplatnený.
Pri cikrevnom sobáši sa žiadosť o uzavretie manželstva podáva na matričnom úrade podľa sídla farského úradu, tento matričný úrad vystaví aj sobášny list.

Žiadosť o uzavretie manželstva sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré Vám na požiadanie vydá matrikárka. K žiadosti je potrebné pripojiť: 
- rodné listy snúbencov, 
- platné občianske preukazy,
- právoplatné rozhodnutie okresného súdu o rozvode manželstva (u rozvedených), 
- úmrtný list (u ovdovelých), 
- právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo (u maloletých od 16 do 18 rokov),
- cudzinci predložia všetky uvedené doklady s prekladom do slovenského jazyka (prípadne aj s vyšším overením tzv. apostillou) a doklad o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva.

Poplatky:

 • 16,50 € - povolenie uzatvoriť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky,
 • 16,50 € - uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky,
 • 16,50 € - povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby,
 • 66,- € - povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti,
 • 33,- € - povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom, alebo medzi cudzincami,
 • 66,- € - uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom,
 • 165,50 € - uzavretie manželstva medzi cudzincami,
 • 199,- € - uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

 

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka