Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Fatima

100 rokov Fatimy....

Rok 2017 je 100. výročie zjavení Panny Márie vo Fatime v r. 1917. V týchto zjaveniach Božia Matka oznámila priebeh udalostí celého minulého storočia od roku 1917, vrátane poslednej doby, ktorú prežívame. Je tiež čas, aby sme sa zamysleli nad celou misiou Panny Márie, nad jej oznámením o víťazstve jej Nepoškvrneného Srdca a nad tým, ako jej každý z nás môže pomôcť pri záchrane duší a ľudstva. Je to memento, ktoré možno nebude dlho trvať, ale ešte stále dáva každému z nás  - ako Máriinmu zverenému dieťaťu  - šancu zapojiť sa do misie spásy sveta.....

 

Fatimská modlitba .....

Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo....

 

„Pán Ježiš si želá, aby ľudia prostredníctvom teba poznali mňa a naučili sa ma milovať. On chce vo svete rozšíriť úctu k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu.“ – slová Panny Márie Lucii počas druhého zjavenia, 13. júna 1917

Posledný záchranný prostriedok daný svetu je ruženca úcta k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie....

„Povedz všetkým, ktorí sa počas piatich mesiacov na prvú sobotu vyspovedajú, pristúpia k svätému prijímaniu, pomodlia sa ruženec a strávia so mnou 15 minút v rozjímaní o tajomstvách ruženca, s úmyslom odčiniť urážky voči mne, že im sľubujem, že budem pri nich v hodine smrti so všetkými milosťami, potrebnými na spásu ich duše...“ – slová Panny Márie Lucii, 10.decembra 1925...

 

 

Storočnica fatimských zjavení  - úplné odpustky

Svätý Otec František kvôli dôstojnejšiemu prežívaniu osláv jubilejného roka fatimských zjavení obdaroval úplnými odpustkami - od 27. 11. 2016 do 26. 11. 2017 - všetkých veriacich:

 

a) Ktorí si vykonajú púť do Fatimy, s úctou sa zúčastnia niektorej slávností či modlitby ku cti Panny Márie, pomodlia sa Otče náš, vyznanie viery (Verím v Boha...) a budú vzývať Pannu Máriu Fatimskú.

 

b) Ktorí si zbožne uctia sochu Panny Márie Fatimskej, ktorá je slávnostne vystavená k verejnej úcte v ktoromkoľvek chráme, oratóriu alebo inom vhodnom mieste, vo výročných dňoch zjavení (vždy 13. deň mesiaca - od mája až do októbra) a kto sa s úctou zúčastní niektorej slávnosti či modlitby ku cti Panny Márie, pomodlí sa Otče náš, vyznanie viery (Verím v Boha...) a bude vzývať Pannu Máriu Fatimskú.

 

c) Ktorí vzhľadom na svoj vek, chorobu alebo z iného vážneho dôvodu, nemôžu cestovať, robia pokánie zo všetkých svojich hriechov s predsavzatím splniť, keď im to bude možné, tri podmienky (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred malou soškou Panny Márie Fatimskej, vo výročitých dňoch zjavení (vždy 13. deň mesiaca - od mája až do októbra), sa duchovne spoja s oslavami jubilea, pričom s dôverou odovzdajú svoje modlitby a bolesti alebo obety svojho života skrze Pannu Máriu milosrdnému Bohu.

 

K získaniu úplných odpustkov treba, aby veriaci robili pravé pokánie a splnili obvyklé podmienky: svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca.

 

Sekretariát WAF (World Apostolate of Fatima)


 

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka