Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ELEKTRONICKÁ ÚRADNÁ TABUĽA

Plán kontrolnej činnosti HOK na II. polrok 2019

Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN Obce Komjatná - oznámenie o začatí prerokovávania

Obec Komjatná, v zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a v zmysle §22, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpiso ...viac...


 

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Na základe Rozhodnutia predsedu NRSR sa 21. septembra 2019 v obci Komjatná uskutočnia doplňujúce voľby do obecného zastupiteľstva, v ktorých sa bude voliť chýbajúci jeden poslanec OZ.

viac...


 

Verejná vyhláška - Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja oznamuje, že záznam z verejného prerokovania návrhu Programu starostlivosti o Chr ...viac...


 

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania

Obec Komjatná, príslušná podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. oznamuje začatie stavebného konania vo veci vydania stavebného povolenia na stavbu Rozšírenie NNK Komjatná.
viac...


 

Odvolanie mimoriadnej situácie

Po vykonaní záchranných prác a z dôvodu, že už nehrozí ďalšie nebezpečenstvo ohrozenia života, zdravia a majetku, obec podľa § 15 ods. 1, písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/19 ...viac...


 

Vyhlásenie mimoriadnej situácie

V súvislosti so vznikom nebezpečenstva  ohrozenia  života, zdravia a majetku v dôsledku intenzívneho sneženia, obec Komjatná podľa § 15 ods. 1 písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo ...viac...


 

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby

Obec Komjatná, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby "11224 -Komjatná, začiatok obce - Rozšírenie ...viac...


 

Registrácia chovu ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) Liptovský Mikuláš upozorňuje všetkých chovateľov ošípaných na zmenu v povinnej registrácii ošípaných chovaných pre vlastnú spotrebu.

viac...


 

Návrh záverečného účtu obce Komjatná za rok 2018

dnes je: 19.7.2019

meniny má: Dušana

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka