Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ELEKTRONICKÁ ÚRADNÁ TABUĽA

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Na základe Rozhodnutia predsedu NRSR sa 21. septembra 2019 v obci Komjatná uskutočnia doplňujúce voľby do obecného zastupiteľstva, v ktorých sa bude voliť chýbajúci jeden poslanec OZ.

viac...


 

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 28/2019 Z. z. vyhlásil
voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania
na sobotu 25. mája 2019  od 7. do 22. hodiny. 
...viac...


 

Aktualizácia územného plánu obce Komjatná

Obec Komjatná v zmysle § 19b ods. 1 písm. a) a § 30 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia obecného ...viac...


 

Verejná vyhláška - Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja oznamuje, že záznam z verejného prerokovania návrhu Programu starostlivosti o Chr ...viac...


 

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania

Obec Komjatná, príslušná podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. oznamuje začatie stavebného konania vo veci vydania stavebného povolenia na stavbu Rozšírenie NNK Komjatná.
viac...


 

Odvolanie mimoriadnej situácie

Po vykonaní záchranných prác a z dôvodu, že už nehrozí ďalšie nebezpečenstvo ohrozenia života, zdravia a majetku, obec podľa § 15 ods. 1, písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/19 ...viac...


 

Vyhlásenie mimoriadnej situácie

V súvislosti so vznikom nebezpečenstva  ohrozenia  života, zdravia a majetku v dôsledku intenzívneho sneženia, obec Komjatná podľa § 15 ods. 1 písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo ...viac...


 

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby

Obec Komjatná, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby "11224 -Komjatná, začiatok obce - Rozšírenie ...viac...

Rozhodnutie o umiestnení stavby Obec Komjatná SÚ.pdf Obec Komjatná SÚ.pdf (2.5 MB)

 

Registrácia chovu ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) Liptovský Mikuláš upozorňuje všetkých chovateľov ošípaných na zmenu v povinnej registrácii ošípaných chovaných pre vlastnú spotrebu.

viac...


 
Rozhodnutie - zmena obvodu JPU Komjatná-Studničná

 
Rozhodnutie - určenie podmienok uskutočnenia výrubu

 

dnes je: 21.5.2019

meniny má: Zina

webygroup
ÚvodÚvodná stránka