Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obceVytlačiť
 

Obec Komjatná na základe Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 84.17 zo dňa 15.12.2017 zverejňuje zámer predaja pozemku parc. č. EKN 10137, ostatná plocha o výmere 248 m2, zapísaného na LV č. 970 pre vlastníka Obec Komjatná v k.ú. Komjatná, žiadateľke Ľudmile Kubernátovej  nar. ......, bytom Komjatná 113.

Prevod sa uskutoční na základe ustanovenia §9a, ods. 8, písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa - pozemok priľahlý k pozemku vo vlastníctve kupujúcej, ktorá sa o predmetný pozemok dlhodobo stará a udržiava ho na vlastné náklady.

Podmienkou predaja je zriadenie vecného bremena, v prospech predávajúceho, na uloženie kanalizačnej rúry na priľahlom pozemku vo vlastníctve žiadateľky. Kupujúca na vlastné náklady vyhotoví geometrický plán na zriadenie vecného bremena a uhradí náklady na prevod pozemku. Predávajúci zabezpečí zhotovenie kúpnej zmluvy.

 

Zverejnené od 10.1.2018 do 9.2.2018


 
 

dnes je: 18.1.2019

meniny má: Bohdana

webygroup
ÚvodÚvodná stránka