Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná
Komjatná

Pozvánka na rokovanie OZVytlačiť
 

 

Starosta obce Mgr. Otto Brtko, v zmysle zákona 369/1990 Z.z. zvoláva  zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 15. decembra 2017 o 17.00 hod v  zasadačke obecného úradu Komjatná

 

s navrhovaným programom:

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Schválenie programu rokovania
 3. Kontrola plnenia uznesení, správa z kontrolnej činnosti
 4. Plán kontrolnej činnosti HOK na I. polrok 2018 - schválenie
 5. Návrh  VZN obce Komjatná – Trhový poriadok
 6. Návrh VZN obce Komjatná o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach č. 3/2017
 7. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
 8. VZN č. 4/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2018
 9. Príspevok pre narodené deti, Žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2018
 1. Stolnotenisový klub Komjatná
 2. Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Komjatná
 3. Telovýchovná Jednota Sokol Komjatná
 4. Centrá voľného času
 1. Rozpočet 2018 – schválenie
 2. Úprava rozpočtu 2017 /RO č. 10, 11/
 3. Správa starostu obce
 4. Materská škôlka
 5. Rôzne
 • Odkúpenie pozemku p. Ľudmila Kubernátová s.č. 113 – doriešenie
 • Žiadosť o vysporiadanie parcely – Anna Gallová s.č. 331
 • Odpustenie poplatku za prenájom sály – p. Cibulka /geocaching/, bursovníci
 • Žiadosť p. Jozefa Babica, s.č. 156
 • Prerokovanie platu starostu
 • Pracovný kalendár OZ, finančnej a obecnej rady na I. polrok 2018
 • Príspevok p. Ján Vajzer s.č. 44
 1. Interpelácia poslanca
 2. Záver

 
 

webygroup

dnes je: 21.1.2018

meniny má: Vincent

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

4981365

Úvodná stránka