Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Webové sídlo obce Komjatná.

Upútavky na oznamy

Oznámenie o začatí územného konania a pozvanie k ústnemu pojednávaniu

Obec Komjatná ako príslušný správny orgán podľa § 13 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a s vecnou a miestnou príslušnosťou stavebného úradu podľa § 117 zák. č. 50/1976 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania vo veci vydania územného rozhodnutia na umiestnneie stavby: " 11224-Komjatná-Začiatok obce - Rozšírenie NNK na pozemku parc. č. E 2485, C 845/2, 844/13, 844/7, 844/16, 844/8, 1375/12 v k.ú. Komjatná"
viac...


 

Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav Komjatná-Studničná

Okresný úrad Ružomberok, pozemkový a lesný odbor a Obec Komjatná v zmysle § 24 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb. a § 26 zákona č. 71/67 Zb. zvoláva ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav Komjatná - Studničná v katastrálnom území Komjatná, na deň 17. októbra 2018 /streda/ o 12.30 hod v sále Kultúrneho domu v Komjatnej.
viac...


 

Upozornenie Správy ciest ŽSK

Správa ciest ŽSK ako majetkový správca ciest II. a III. triedy v Žilinskom kraji upozorňuje na vytváranie prekážok pri cestách.

viac...


 

Adresa obecného úradu

obecný úrad Komjatná

Obec Komjatná
034 96  Komjatná 292

starosta obce: Mgr. Otto Brtko

tel.:   044/4373235
email: podatelna@komjatna.skIČO: 00315311
DIČ: 2020589571
Banka: Prima banka Slovensko a.s., pobočka Ružomberok
IBAN: SK76 5600 0000 0083 4992 1001

Úradné hodiny

Pondelok   8.00    15.00   
Utorok 8.00     15.00
Streda 8.00 17.00
Štvrtok NEÚRADNÝ DEŇ
Piatok 8.00 13.00

 


 

dnes je: 17.10.2018

meniny má: Hedviga

webygroup
ÚvodÚvodná stránka