Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Webové sídlo obce Komjatná.

Upútavky na oznamy

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. oznamuje, že dňa 6.8.2018 od 08:30  hod do 13:30 hod bude v našej obci z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prerušená distribúcia elektriny.

 

viac...


 

Oznámenie o začatí územného konania a pozvanie k ústnemu pojednávaniu

vo veci vydania územného rozhodnutia na umiestnenie stavby: "Kostol Komjatná, Studničná".
viac...


 

Zámer priameho nájmu majetku obce

Obec Komjatná zverejňuje zámer priameho nájmu pozemku CKN 1363/4 zapísaného na LV č. 717 v k.ú. Komjatná o výmere 14760 m2.
- účel nájmu: poľnohospodárske účely
- doba nájmu: 5 rokov
- lehota na doručenie cenových ponúk: do 20.7.2018 do 12.00 hod.
Ponuku je potrebné predložiť na podateľni obecného úradu, príp. poštou na adresu: Obec Komjatná, 034 96  Komjatná 292. Ponuka musí byť v zalepenej obálke s poznámkou: "Neotvá ...viac...


 

Upozornenie Správy ciest ŽSK

Správa ciest ŽSK ako majetkový správca ciest II. a III. triedy v Žilinskom kraji upozorňuje na vytváranie prekážok pri cestách.

viac...


 

Adresa obecného úradu

obecný úrad Komjatná

Obec Komjatná
034 96  Komjatná 292

starosta obce: Mgr. Otto Brtko

tel.:   044/4373235
email: podatelna@komjatna.skIČO: 00315311
DIČ: 2020589571
Banka: Prima banka Slovensko a.s., pobočka Ružomberok
IBAN: SK76 5600 0000 0083 4992 1001

Úradné hodiny

Pondelok   8.00    15.00   
Utorok 8.00     15.00
Streda 8.00 17.00
Štvrtok NEÚRADNÝ DEŇ
Piatok 8.00 13.00

 


 

dnes je: 18.7.2018

meniny má: Kamila

webygroup
ÚvodÚvodná stránka